Brottmålsadvokat Göteborg

Experten på brottmål

Brottmålsadvokat

Specialister på brottmål

En brottmålsadvokat är en advokat som är specialiserad på brottmål. En brottmålsadvokat har många viktiga arbetsuppgifter i rättsprocessen. Man är med vid till exempelvis polisförhör, bevakar klientens rättigheter och ser till att klienten är förberedd och informerad om alla stegen i rättsprocessen.

En annan viktig uppgift är att förbereda klientens försvar och söka efter bevisning som ska ligga till grund under rättegången. När polisutredningen är klar är det viktigt att brottmålsadvokaten noggrant går igenom den för att påtala brister som kan försämra för klienten. I vissa fall kan man göra kompletteringar till utredningen.

Offentlig försvarare

När man är misstänkt för ett brott har man i vissa fall rätt till en offentlig försvarare. Det är en försvarsadvokat som utses av staten vid grövre brott. Det är en medborgerlig rättighet som regleras av lagen. Men i normalfallet har man rätt att själv välja en annan brottmålsadvokat.

Blir man frikänd i rättegången betalar staten rättegångskostnaderna. Blir man däremot dömd måste man själv stå för hela eller delar av kostnaderna. Det baseras på inkomst och betalningsförmåga. Vid mindre brott utan fängelse på straffskalan får man bekosta det själv. Dock kan man i vissa fall ha rätt till ersättning av sitt försäkringsbolag.

Brottmålsadvokatens uppgifter

När man är misstänkt för ett brott är det av yttersta vikt att att man meddelar polisen omgående att man vill ha en offentlig försvarare. Annars riskerar man stå utan juridiskt ombud under det inledande förhöret.

nekar till att erhålla dokument

När man har fått en brottmålsadvokat inleder man alltid med ett grundligt samtal om brottsmisstankarna med den tilltalade. Det är också viktigt att det juridiska ombudet förklarar den får många krångliga rättsprocessen och är väl förberedd för alla stegen. Sedan börjar det viktiga arbetet inför rättegången.

Brottsmisstankarna och polisens brottsutredning gås noggrant igenom för att hitta brister och/eller att komma med kompletteringar som gynnar klienten. Det är också driva eventuell process gällande skadeståndskrav. Vid eventuell fällande dom driver brottmålsadvokaten även överklagandet.

När du är behov av en brottmålsadvokat är du varmt välkommen att kontakta oss via formuläret så hjälper vi dig.

 

När du behöver en erfaren och kompetent brottmålsadvokat