Brottmålsadvokat Göteborg

Experten på brottmål

Stor kunskap
inom brottmål

Brottmål och straffrätt

Ett brottmål är mål som mellan staten och enskilda individer. Förhållandet regleras av straffrätt. I dessa mål avgörs vad som är en kriminell handling och i så fall vilket straff som ska utdömas, vilket i praktiken innebär böter eller fängelse. Den som är utsatt för ett brott kallas brottsoffer, eller målsägande, och har rätt till ett så kallat målsägandebiträde. Denne person bistår den som är målsägande under hela processen. Dess uppgift är även att undersöka möjligheten till skadestånd. Staten står ofta för kostnaden för advokat och målsägandebiträde.

Den tilltalade, alltså den som är misstänkt för ett brott, har också oftast rätt till en offentlig försvarare. Detta är dock beroende på brottets art och om man riskerar ett strängare straff än böter och/eller villkorlig dom. Samma gäller även för företag som misstänks för ekobrott. Tingsrätten utser en offentlig försvarare men man även rätt att begära en annan försvarare. Det är staten som står för hela eller delar av kostnaden.

Våra brottmålsadvokater är mycket skickliga och har lång erfarenhet och åtar oss gärna olika försvararuppdrag och som målsägandebiträden. Kontakta oss om du är behov av en brottmålsadvokat i Göteborg.

Vad gör våra brottmålsadvokater?

Vi kan vara målsägandebiträde när du eller företaget har utsatts för ett brott med fängelse på straffskalan. Då bistår vi dig eller företaget i rätten och under hela processens gång. Kostnaderna betalas av staten. Alla som utsatts för brott har rätt till skadestånd av förövaren. Vi hjälper till att beräkna storleken på skadeståndet och driva processen.

Den åtalade parten har såklart även den såklart rätt till en offentlig försvarare, en så kallad försvarsadvokat. Är du misstänkt för ett brott så kan någon av våra skickliga och erfarna försvarsadvokater hjälpa dig att få en rättvis rättsprocess. Blir man frikänd står staten för kostnaderna.

Åklagaren - statens representant i rätten

I brottmål är det staten som väcker talan mot den åtalade. Åklagarens uppgift är att bevisa att ett brott har begåtts och av vem. Bevisbördan ligger alltid på åklagaren och inte på den åtalade. I ett inledande skede gör åklagaren och polisen en förundersökning som går ut på att samla ihop bevis som bedöms räcka för ett åtal. Åklagaren är helt objektiv vilket innebär att dels samla in bevis mot den misstänkte, men även eventuella uppgifter som talar till den misstänktes fördel. Efter förundersökningen är klar gör åklagaren en bedömning om det ska väckas åtal.

dokument på skrivbord

Personligt engagemang

Det är mycket viktigt att att ha en brottmålsadvokat som man verkligen har förtroende för och kan lita till 100% på. Vi är en advokatbyrå som är oerhört professionella, har bred kunskap inom juridik och det som kanske är det som utmärker oss ett stort personligt engagemang. Vi ser alltid efter våra klienters bästa i alla situationer. När du anlitar oss som din brottmålsadvokat kan du vara helt säker på att vi alltid gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen under hela rättsprocessen.

Stor rättslig erfarenhet

När man står inför en rättsprocess är det vanligt att man känner sig utelämnad och inte vet hur allt rättssystemet fungerar. Då är det mycket viktigt att man har en trygg och kunnig brottmålsadvokat att luta sig emot. Vi finns med under hela processen och ser till att du är väl förberedd för bästa slutresultat.

Vi hjälper till att lägga fram bevisning till klientens fördel, påpekar brister hos åklagarens bevisning och kan leda korsförhör med eventuella vittnen. Självklart tar vi hand om överklaganden efter att domen fallit. Våra advokater och jurister har stor erfarenhet av rättsliga processer av alla slag. Du är varmt välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

 

Vi står tryggt vid din sida i brottmål